Przedstawicielstwo w Polsce
   Start      Partnerzy      Indywidualny
Współpraca indywidualna
Jest to jedna z możliwości jakie oferujemy.
Nie naciskamy, nie obiecujemy złotych gór.Ta praca nie jest łatwa i nie jest dla każdego.

Za to jest bardzo prestiżowa.

Jest bardzo stabilna.Udostępniamy pracę w charakterze promotora w stworzonym przez nas marketingu.
Współpraca może dotyczyć zarówno zaangażowania tylko osobistego w ramach tylko własnego dostępu, jak również możesz rozpocząć współpracę marketingową tworząc strukturę współpracowników i otrzymując za to wynagrodzenie bonusowe za rozwój sieci klientów.

Wynagrodzeniem może być profit/bonus za używanie produktów i usług tylko na własne potrzeby, ale również możesz osiągać większe korzyści w bonusach za prowadzenie pracy zespołowej.

Co więcej - jako partner indywidualny, masz możliwość rekomendowania również partnerów firmowych i korporacyjnych.

Czy to się opłaca?
Nikt z nas tutaj, nie podejmie się próby przekonywania kogokolwiek do czegokolwiek z obietnicą o czymkolwiek.

To nie jest ta strona.
Tutaj podajemy gołą informację w jaki sposób firma rozlicza swoich promotorów za akcje marketingowe.

Za rekomendację od aktywacji: rachunku osobistego, karty płatniczej i funduszu powierniczego otrzymujesz poniższe bonusy:
Bezpośrednia rekomendacja: 25% od kwoty aktywacji
Pośrednia rekomendacja w 2 poziomie: 2,5% od kwoty aktywacji
Pośrednia rekomendacja w 3 poziomie: 4% od kwoty aktywacji
Pośrednia rekomendacja w 4 poziomie: 6% od kwoty aktywacji
Pośrednia rekomendacja w 5 poziomie: 12,5% od kwoty aktywacji

Dochód pasywny:
Od wypracowanego zysku przez rekomendowanego 30% do podziału w 5-ciu poziomach.

1 poziom: 50% bonus - czyli netto jest to 15%
2 poziom: 5% bonus - czyli netto jest to 1,5%
3 poziom: 8% bonus - czyli netto jest to 2,4%
4 poziom: 12% bonus - czyli netto jest to 3,6%
5 poziom: 25% bonus - czyli netto jest to 7,5%

Każdy indywidualnie zna swoje możliwości. Matematyka jest jedna i dla przykładu możemy podać że dla grupy osób (5 poziomów) rekomendowanych, średnio w miesiącu dopisano zysk w kwocie 10.000zł - W takim przykładzie średni bonus wyniesie 3.000 zł.

Szczegóły dotyczące tej informacji zostaną przedstawione po okazaniu certyfikatu klienta (Bank Share).