Nowy Bonus Bankowy dla obywateli RP

Od marca 2018 na stronach banku partnerskiego oferujemy rządom państw i/ urzędom, podatek jaki chcemy płacić za stworzenie, obsługę i obrót wewnętrznym środkiem płatniczym banku partnerskiego.

http://directbankltd.com/en/tax-for-governance/

Ze strony polskiej niestety nikt nie chce z nami współpracować, a co więcej zostaliśmy zdeptani administracyjnie.

W związku z tym, chcemy rozdać te pieniądze naszym obywatelom zupełnie za darmo.

Za rejestrację w naszym banku partnerskim, każdy obywatel który przejdzie weryfikację,
otrzyma 1 jednostkę inwestycyjną gratis (1 WU DBC).

Warunki jakie należy spełnić to:
1. Rejestracja / weryfikacja po udział kliencki – całkowicie za darmo.
To czyni obywatela pełnoprawnym udziałowcem banku partnerskiego i zarazem jego współwłaścicielem.
2. Obywatel musi być pełnoletni.
3. Obywatel musi mieć osobę rekomendującą go do naszego banku partnerskiego.
4. Osoba musi być obywatelem RP.
5. Osoba musi zatwierdzić regulamin i warunki uczestnictwa.

Każdy z zarejestrowanych obywateli RP, po pełnej weryfikacji prawdziwości danych, otrzyma jedną jednostkę inwestycyjną – 1 WU DBC której wartość w banku partnerskim zawsze wynosi 2,5 peso (około 18 groszy).

Prawdopodobny termin rozliczenia tej jednostki inwestycyjnej przypadnie za 4 – 5 miesięcy (około września), lub wcześniej.

Na dzień dzisiejszy szacowany prawdopodobny udział w zysku (który przypadnie w/w terminie), który tworzy bank partnerski wynosi tak jak na obrazku – 72,53 peso. (około 5 PLN)

Po tym okresie, przedstawimy rozliczenia.

Oferta ważna jest do wyczerpania ilości 40 000 jednostek inwestycyjnych które były planowane na podatek.

EDIT: 2018-04-05 18:00
Ruszyło rozliczenie dla przykładowej inwestycji.
Ostatnia pozycja w rozliczeniu.

Następny Edit po rozliczeniu.

Skąd się biorą pieniądze na rozliczenie WU DBC?

WU DBC – Wholesale Units DBC.
Jednostki określające wysokość inwestycji udziałowca banku.
Inwestycja trafia do obsługi kredytowej w Ameryce  Łacińskiej (Dominikana).
Tam między innymi udzielane są kredyty krótkoterminowe na określony procent.
Zysk z tego tytułu rozdzielany jest na 3 części:
1/3 wraca na podwyższenie kwoty obrotowej do obsługi kredytowej na kolejny miesiąc.
1/3 przeznaczana jest na obsługę administracyjną banku partnerskiego, firmy For Direct S.R.L., utrzymanie projektów, tworzenie nowych pomysłów.
1/3 wraca na rozliczenie udziałowców, z wypracowanego zysku (Dywidenda).
DBC – jako klucz do ustalenia wysokości dywidendy, według stanu posiadanych WU DBC