Nowy Bonus Bankowy dla obywateli RP

ZAKOŃCZONY 31.12.2018

Od marca 2018 na stronach banku partnerskiego oferujemy rządom państw i/ urzędom, podatek jaki chcemy płacić za stworzenie, obsługę i obrót wewnętrznym środkiem płatniczym banku partnerskiego.

http://directbankltd.com/en/tax-for-governance/

Ze strony polskiej niestety nikt nie chce z nami współpracować, a co więcej zostaliśmy zdeptani administracyjnie.

W związku z tym, chcemy rozdać te pieniądze naszym obywatelom zupełnie za darmo.

Za rejestrację w naszym banku partnerskim, każdy obywatel który przejdzie weryfikację,
otrzyma 1 jednostkę inwestycyjną gratis (1 WU DBC).

Warunki jakie należy spełnić to:
1. Rejestracja / weryfikacja po udział kliencki – całkowicie za darmo.
To czyni obywatela pełnoprawnym udziałowcem banku partnerskiego i zarazem jego współwłaścicielem.
2. Obywatel musi być pełnoletni.
3. Obywatel musi mieć osobę rekomendującą go do naszego banku partnerskiego.
4. Osoba musi być obywatelem RP.
5. Osoba musi zatwierdzić regulamin i warunki uczestnictwa.

Każdy z zarejestrowanych obywateli RP, po pełnej weryfikacji prawdziwości danych, otrzyma jedną jednostkę inwestycyjną – 1 WU DBC której wartość w banku partnerskim zawsze wynosi 2,5 peso (około 18 groszy).

Prawdopodobny termin rozliczenia tej jednostki inwestycyjnej przypadnie za 4 – 5 miesięcy (około września), lub wcześniej.

Na dzień dzisiejszy szacowany prawdopodobny udział w zysku (który przypadnie w/w terminie), który tworzy bank partnerski wynosi tak jak na obrazku – 72,53 peso. (około 5 PLN)

Po tym okresie, przedstawimy rozliczenia.

Oferta ważna jest do wyczerpania ilości 40 000 jednostek inwestycyjnych które były planowane na podatek.

EDIT: 2018-04-05 18:00
Ruszyło rozliczenie dla przykładowej inwestycji.
Ostatnia pozycja w rozliczeniu.

Następny Edit po rozliczeniu.

EDIT: 2018-06-13 godz. 8:24
Przedstawiamy screen z połowy drogi do końca rozliczenia.

W tym screenie widać że szacowany profit za rozliczenie tej jednostki wyniesie 84,40 DOP – to jest  (xyz) więcej niż 5-tego kwietnia, czyli 68 dni temu.

Kolejny EDIT po rozliczeniu.

Rozliczenie jednostki nastąpiło po 74 dniach.
Wypłacono 87,445 DOP
Jednak należy cały czas pamiętać że to jest zależne od kursu jednostki detalicznej w obiegu, a dokładnie od ilości tych jednostek na rynku.
Na chwilę obecną tych jednostek w obiegu jest tylko 33978
Gdyby było ich 20 000 to zwrot byłby mniejszy
Gdyby było ich 100 000 to zwrot byłby większy.

Skąd się biorą pieniądze na rozliczenie WU DBC?

WU DBC – Wholesale Units DBC.
Jednostki określające wysokość inwestycji udziałowca banku.
Inwestycja trafia do obsługi kredytowej w Ameryce  Łacińskiej (Dominikana).
Tam między innymi udzielane są kredyty krótkoterminowe na określony procent.
Zysk z tego tytułu rozdzielany jest na 3 części:
1/3 wraca na podwyższenie kwoty obrotowej do obsługi kredytowej na kolejny miesiąc.
1/3 przeznaczana jest na obsługę administracyjną banku partnerskiego, firmy For Direct S.R.L., utrzymanie projektów, tworzenie nowych pomysłów.
1/3 wraca na rozliczenie udziałowców, z wypracowanego zysku (Dywidenda).
DBC – jako klucz do ustalenia wysokości dywidendy, według stanu posiadanych WU DBC