Fundusz powierniczy

Fundusz Powierniczy

Rachunek walutowy.
Dostępne waluty: DOP
Bierze udział w marketingu bonusowym od:

  • aktywacji funduszu
  • opłaty miesięcznej
  • wygenerowanego zysku

Czas trwania: 120 miesięcy.
Procent składany – miesięczny: 1.8088%

Rodzaje składek:

  • jednorazowa – minimum 100.000 DOP
  • miesięczna – minimum 500 DOP

Ograniczenia/ kary umowne:

  • składka 500 DOP – 200 DOP – brak naliczenia miesięcznego procentu składanego
  • składka poniżej 200 DOP – kara umowna – potrącenie z rachunku kwoty procentu składanego za dany miesiąc

Inne opłaty:

Aktywacja funduszu: 1200 DOP
Opłata miesięczna: 50 DOP
Przelew krajowy – wychodzący: 20 DOP
Przelew międzynarodowy – przychodzący: 300 DOP
Przelew międzynarodowy – wychodzący: min. 600 DOP / 1,5% / max. 600 DOP
SEPA – przychodzący: 300 DOP
SEPA – wychodzący: 700 DOP
Przelew zagraniczny z przewalutowaniem – przychodzący: min. 800 DOP / 1% / max. 4000 DOP
Przelew zagraniczny z przewalutowaniem – wychodzący: min. 800 DOP / 1.5% / max. 4000 DOP
Opłata za doładowanie karty pre-paid: 2.5%
Opłata za pobranie gotówkowe: min. 1000 DOP max. 10%
Opłata za przewalutowanie przy transakcjach wewnętrznych między walutowych:  1.5%

Po 120 miesiącach uruchamia się opcja wypłaty.