Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek walutowy.
Dostępne waluty: DOP
Bierze udział w marketingu bonusowym od wygenerowanego zysku.

Czas trwania: 12 miesięcy.
Procent składany – miesięczny: 0,4868%

Kwota aktywacji miesięcznej: Brak

Po 12 miesiącach uruchamia się opcja wypłaty.