For.Direct na Dominikanie

 
Obniżyliśmy ludziom koszty kredytów z 100% odsetek na 30% odsetek.

W Europie jest to temat niedowiary, a jednak istnieją takie twory jak Momentówki lub PUKPUK na tydzień.
Wszyscy wiemy o co chodzi.

Obniżenie kosztów kredytów miesięcznych ludziom w Ameryce łacińskiej ze 100% na 30% ustawiło nas w rankingu tabeli potrzeb na drugim miejscu zaraz po sprawach fizjologicznych.
Stąd biorą się możliwości rentowności dla Europejczyków.

Rentowność? O co chodzi?

 
Czytając z lewej, wiesz skąd biorą się możliwości.
Rentowność to nie emerytalność
Rentier to nie rencista.

Rentowność to dochodowość, to według Wikipedii parametr odzwierciedlający efektywność posiadanych kapitałów oraz efektywność gospodarowania aktywami.

Po ludzku, jest to wskaźnik efektywnego zysku.
Stąd biorą się możliwości efektywnego zysku dla Europejczyków.
 

 

Opis organizacji struktury For.Direct