Obietnica to dług....
Edukacja jest droższa od złota...
By być wielkim, kiedyś trzeba było być małym...

 Produkty

 • Rachunek osobisty / firmowy
 • Rachunek oszczędnościowy
 • Rachunek inwestycyjny
 • Fundusz Powierniczy
 • Karta pre-paid Visa/Mastercard
 • Waluta wirtualna DBC (DibaCoin)

 

Usługi

 • DBC Saving - produkt oszczędnościowy banku partnerskiego
 • DBC Hurtowe - średnioterminowy program inwestycyjny banku partnerskiego
 • Marketing bonusowy
 • S-account - maszynka do robienia pieniędzy
 • Giełda waluty cyfrowej:
  - dostępny kantor wymiany DBC